Proti směsnému odpadu tak narůstá objem tříděného. Roste především papír a plasty. „V první polovině letošního roku se svezlo o 61 procent více plastu a o 11 procent více papíru než v první polovině roku 2019. Na množství se projevilo i chování v době covid-19, kdy řada domácností nakupovala více přes zásilkové služby. To následně zvýšilo množství vytříděného plastu a papíru,“ uvedl starosta Dobříše Pavel Svoboda.

V měsíční statistice je patrný výrazný nárůst směsného odpadu v letošním červnu, kdy se svezlo 143 tun odpadu. To je výrazně více než v předchozích měsících, kdy se průměr pohyboval okolo 111 tun za měsíc. Důvodem je svozový kalendář. Směsný odpad se sváží v pondělí, ve středu a v pátek, kdy pravidelně největší svoz je v pondělí. Pokud je v měsíci 7 svozových dnů a z toho 3 pondělky, je objem takto abnormální. Takové měsíce jsou letos ale jen dva, právě červen a listopad.