„Volili jsme mezi klasickým zvednutí pomocí kladek, nebo jeřábem. Přestože jsme se klonili k tradičnímu způsobu pomocí kladek, tak nakonec dojde k jeho vyzdvižení pomocí jeřábu, protože vzhledem k vytížeností firem, které by zvedaly pomocí kladky, bychom museli čekat až do příštího roku, což se nám nechtělo,“ řekl kamýcký starosta Petr Halada. K zavěšení by mělo podle jeho slov dojít v druhé polovině srpna.

Zvon vznikl díky dárcům Jaroslavě a Lubomírovi Spálenským, kteří jsou i tvůrci ideového návrhu. Ulil ho a také na výzdobě se podílel spolu s Zdeňkem Tománkem akademický sochař Josef Tkadlec. Zvon váží téměř půl tuny a společně s dalšími dvěma zvony kostela svým hlasem vytvářejí akord D-moll.