„Jako první byl samozřejmě osloven další zastupitel za ODS. Miroslav Peterka funkci odmítl kvůli své časové vytíženosti. Již po volbách pro nás byli logickou volbou do rady města zastupitelé za TOP 09, a tímto směrem byla dána nabídka i tentokrát. Příbramská TOP 09 naši nabídku odmítla,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Další volbou, jak doplnit místo sedmého člena rady města bylo oslovit členy zastupitelského klubu ANO 2011. Návrh, který většinou hlasů zastupitelstvem prošel, byla volba zastupitele Jiřího Holého, který je mimo jiné předsedou sportovní komise.

„Nejdříve jsem váhal, zda nominaci přijmu. Mimo jiné i z důvodu, že mi byl několikrát vytýkaný střet zájmů. Nicméně se budu snažit pracovat pro město tak, aby nezklamal ani sám sebe, což je pro mě důležité, ale ani vás,“ řekl těsně před svým zvolením Jiří Holý.

Sedmičlenná rada města má nyní tedy šest členů za ANO: Jan Konvalinka (starosta), Martin Buršík (1. místostarosta), Zorka Brožíková (místostarostka), Jindřich Vařeka, Petr Rotter, Jiří Holý a jednoho člena, Renátu Veseckou, mají v radě města Příbramáci pro Příbram.