Major Urban strávil většinu svojí vojenské kariéry u dělostřelců na opačném konci republiky. V tomto období ve struktuře 4. brigády rychlého nasazení a následně 13. dělostřelecké brigády absolvoval i pět zahraničních misí Armády České republiky v Bosně, Kosovu i v Iráku. I když v současné době jeho rodina bydlí v Táboře, k Jincům má vřelý a trochu i nostalgický vztah. V roce 1974 se v rodišti slavného houslisty Josefa Slavíka totiž narodil.

Novým ředitelem Vojenských lesů a statků ČR divize Hořovice se ke stejnému datu stal Petr Švadlena, který na novou funkci přišel z postu ředitele divize Plumlov hospodařící na území Vojenského výcvikového prostoru Březina.

První pracovní návštěva ředitele Švadleny u velitele 13. dělostřelecké brigády plukovníka Jana Třináctého se týkala vzájemné komunikace a spolupráce v posádce i při výcviku v Brdech v nadcházejícím období. Velmi dobrou spolupráci s odcházejícím ředitelem Luďkem Velenem ocenil plukovník Třináctý Pamětním odznakem 13. dělostřelecké brigády „Jaselské“ a přátelským stiskem ruky.

Nový ředitel Švadlena brdské hory dobře zná z let 1993 -2004, kdy nejprve sloužil na lesní správě v Jincích a následně na ředitelství v Hořovicích.

Michal Abrhám

Nový velitel Střediska obsluhy výcvikového zařízení Brdy Vlastimil Urban. Foto: Michal Abrhám