Přihlášky uchazečů o ředitelský post přijímal městský úřad do pátku 6. října. K požadovaným předpokladům byly zařazeny mimo jiné vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění nebo v příbuzných oborech, velmi dobrý přehled o současném českém výtvarném umění, zkušenosti s přípravou výstavních expozic i s pořádáním kulturních, vzdělávacích a společenských akcí či zkušenost s řízením kolektivu. K ředitelské práci zde patří nejen vlastní organizátorská činnost na poli kultury, ale také její propagace – a rovněž spravování účetních záležitostí včetně odpovědnosti za dodržování ročního rozpočtu galerie.

Galerie Františka Drtikola sídlí v příbramském Zámečku.
Nový koncept příbramské galerie: vedle Drtikola vystavuje Pinkava

Bývalý ředitel Jan Freiberg byl ve funkci od prosince 2019. Vystřídal dlouholetou ředitelku Hanu Ročňákovou, která tehdy odešla do důchodu; podařilo se jí z městské galerie (pokud se chceme vyhnout výrazu „provinční“) vytvořit vyhledávanou instituci nadregionálního významu a celorepublikové proslulosti.

Zdroj: Milan Holakovský

Pod vedením Freiberga se galerie musela potýkat s dopady covidového období. Přesto se podařilo například rozvinout prezentaci výtvarných děl ve virtuální realitě, připravit virtuální představení příbramského ateliéru fotografa Drtikola či přijít s konceptem srovnávacích výstav prací různých autorů. Jeho ředitelské působení však dlouhodobě čelilo výtkám; ty vedly k tomu, že ho příbramští radní k 5. září odvolali. Informovala o tom tehdy mluvčí města Eva Švehlová. „Do doby výběru nového statutárního zástupce byla vedením pověřena dlouholetá pracovnice galerie,“ konstatovala.

Důvodem vynuceného odchodu ředitele se stala tak masivní kritika jeho práce, že podle radních poškozovala pověst jak Drtikolovy galerie, tak samotné Příbrami. On sám nařčení odmítal, nicméně zvláště v internetovém prostředí se objevovaly četné výhrady k jeho činnosti. Výtkami nešetřili ani někteří zástupci opozice v městském zastupitelstvu volající po jeho odchodu a prošetření hospodaření galerie. Jenou z často opakovaných výhrad byla například chybějící kniha, na jejíž vydání galerie získala peníze od ministerstva kultury.

Jan Freiberg se ujme vedení Galerie Františka Drtikola v Příbrami v prosinci.
Nový ředitel příbramské galerie nosí jméno partnerského města

Starosta města Jan Konvalinka (ANO) v souvislosti s odvoláním Freiberga připomněl, že prověřování činnosti galerie a jejího hospodaření se věnovaly desítky osob. „Čiností galerie se zabývali zastupitelé, finanční i kontrolní výbor a kulturní komise. Dále byla provedena veřejnosprávní kontrola samostatným oddělením kontroly a vnitřního auditu,“ upřesnil, že věc řešili místní politici, poradní orgány zastupitelstva i rady města a rovněž úředníci z radnice. „Fungování galerie jsme dlouhodobě sledovali a vyhodnocovali,“ konstatoval Konvalinka. S vysvětlením, že rozhodnutí o odvolání „podpořila také značná medializace a vyjádření ve veřejném prostoru, která nepřispívají k dobrému jménu galerie ani ostatních příspěvkových organizací“.