Město Příbram proto připravilo projekt výstavby dvou nových mateřských školek v jednom z pavilónů bývalé 8. základní školy v Žežické ulici v Příbrami VII. V současné době běží stavební řízení a příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Druhá školka vznikne jako pobočka valdorfské školy. Obě mateřské školy se mají začít stavět již během letních prázdnin.

Starosta Josef Řihák uvedl, že se školky postaví z peněz získaných z prodeje objektů č.p. 102 a 103, ve kterých sídlí I. poliklinika.

Stávající pavilon číslo 1 v areálu bývalé 8. základní školy v Žežické ulici v Příbrami VII bude navrženými stavebními úpravami přebudován na dvě samostatné mateřské školy. Školky budou tedy zřízeny jako pobočky stávajících školek. A to Mateřské školy Příbram VII, Jana Drdy 476 a Mateřské školy Waldorfská škola Příbram. Provozně bude stávající budova rozdělena podle středové osy.

Obě mateřské školy budou o dvou odděleních, každé oddělení bude mít kapacitu 28 dětí. Celková kapacita bude 112 dětí. Každá ze školek bude provozována nezávisle s oddělenými hlavními vstupy z opačných konců budovy. Do obou předškolních zařízení bude dovážena hotová strava v termosech, a to z kuchyně Mateřské školy Příbram VII.

Během rekonstrukcí pavilonu číslo 1 v bývalé 8. základní škole dojde ke kompletní výměně vnitřních rozvodů – elektroinstalace, vodovodu a kanalizace. Zároveň budou vyměněna všechna okna a dveře za nová plastová. Fasáda objektu bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem. Pro zajištění potřebných parkovacích míst pro provoz nových mateřských škol bude jednak využíváno stávající parkoviště před bývalou školní jídelnou, kde je asi osm míst. Rovněž bude v areálu vybudováno nové parkoviště s kapacitou 23 míst.

„Pokud vše půjde hladce, výstavbu obou školek bychom mohli zahájit na přelomu srpna a září letošního roku. Předpokládaná doba realizace je pět měsíců," uvedl starosta Josef Řihák.

Předpokládané náklady na stavbu dle rozpočtu projektanta:
- Přestavba objektu na MŠ 21.666.696,- Kč bez DPH (26.000.035,- Kč vč. DPH)
- Parkoviště 1.555.704,- Kč bez DPH (1.866.845,- Kč vč. DPH)
- Interiérové vybavení 1.965.503,- Kč bez DPH (2.358.604,- Kč vč. DPH)

"Dle zkušeností z posledních výběrových řízení lze předpokládat, že vysoutěžená cena by mohl být ve výši cca 70 % ceny dle rozpočtu projektanta," dodal starosta.

Nákresy si můžete prohlédnout zde: 

zde

zde

zde

zde

zde a zde