Letošní zvýšená aktivita zvíkovských policistů je podle Vlastimila Dvořáka nutná hned z několika důvodů. Na vodě je mnohem více plavidel, a to i kvůli změně zákona z loňského roku, kdy se uvolnila pravidla pro jejich pohyb. Další důvody jsou, že na rozdíl od loňska je přehrada plná vody a také že více lidí tráví dovolenou v Čechách než v zahraničí.

„Vyplouváme mnohem častěji a využíváme k tomu každou možnost, takže kromě samostatných kontrol vyplouváme ke kontrolám společně s pracovníky Státní plavební správy nebo s rybářskou stráží či s psovody," upřesnil Vlastimil Dvořák. Krádeží lodí a lodních motorů je letos podle něj méně než dříve.

„Ti, kteří se na krádež lodí zaměřují, si většinou vybírají pramice nebo lodě se závěsným motorem, které se jim snadno povede prodat. Často se pak lodě najdou třeba na Slapech. Pak jsou další, kteří s lodí odplují někam jinam a tam ji třeba špatně uvážou, nebo ji vůbec neuvážou, a ta pak odplave po proudu dál," vysvětlil Vlastimil Dvořák.

Většinu lodí se policistům ze zvíkovského oddělení podařilo zajistit a předat majitelům. Ohledně krádeže motorů zaznamenali letos jen dva případy.

Kontroly na vodě se většinou týkají provozu plavidel, kterých je stále více. „Se změnou pravidel plavebního provozu, která platí od loňského dubna, mohou na jezero také skútry. Přibylo také hodně půjčoven, takže plavidla řídí hodně lidí, kteří sice mají zkoušky vůdce plavidel, ale moc je neovládají a nejsou vytrénovaní," konstatoval Vlastimil Dvořák.

Policisté se často setkávají s tím, že při kontrolách chybí vůdcům plavidel doklady, nebo nemají přihlášené lodě v registru plavidel, nebo jim chybí technická způsobilost. „Často se také setkáváme s tím, že plavidla vplují do uzavřeného prostoru, jako je tomu například pod Žďákovským mostem, kde je část plavebního prostoru uzavřená kvůli rekonstrukci mostu a nebezpečí úrazu. Tam pak často lidé s plavidly plují jinak, než by měli," upřesnil Vlastimil Dvořák.

Policisté při porušení pravidel plavebního provozu mohou uložit blokovou pokutu až do pěti tisíc korun. „Většinou se jedná o zásadní porušení pravidel, proto posíláme oznámení na Státní plavební správu, kde může být pokuta v příkazním řízení až několikanásobek pěti tisíc korun. Kdyby se všichni na vodě chovali tak, jak se má, nestávaly by se tak hrozné věci, jako byla tragická nehoda vodního skútru u zámku Orlík, při níž zahynula osmnáctiletá dívka," dodal Vlastimil Dvořák.

Nehodu stále policisté vyšetřují. Kvůli ochraně plavců má vzniknout celkem 16 ploch vymezených pro koupání. Do nich nebudou smět vjíždět motorová plavidla, ta se navíc budou moci pohybovat maximálně desetikilometrovou rychlostí i v okolí těchto míst.

Dalším závažným případem byl požár parníku.

Pozitivní stránkou letošního léta je fakt, že zatím nezaznamenali žádné vloupání do aut zaparkovaných kolem přehrady.
„Nejspíš je to především tím, že členové part, které se pravidelně do aut vloupávaly, jsou většinou ve výkonu trestu. Ostatní možná vidí, že na kontroly jezdíme pravidelně. A také je to možná i tím, že se opravuje Žďákovský most, kde bývalo vloupání do aut nejvíce," uzavřel Dvořák.