To tvoří francouzské firmy VINCI a Meridiam, s nimiž má úzce spolupracovat domácí stavební společnost Eurovia, zajišťující projekt projekčně i stavebně. Ve středu 9. prosince to potvrdil i Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Definitivní to však ještě být nemusí. „V současné době běží lhůta pro podání námitek od druhého účastníka tendru,“ upozornil Buček. Pokud námitky nebudou uplatněny do 21. prosince, bude návrh smlouvy předložen k schválení vládě. Konečné rozhodnutí pak má padnout v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Předem stanovená pravidla určují, že vítěz tendru má vybudovat 32 kilometrů dálnice – a tento úsek také bude následujících 25 let provozovat včetně kompletního zajišťování údržby. K tomu si ještě má přibrat udržování přilehlého již fungujícího úseku v dálce 16 kilometrů, kam také doplní nové technologie. Ve smluvním vztahu bude firma jen se státem; řidiči by kromě dálničních poplatků a mýta, jaké jsou již dnes známé z úseků vybudovaných a provozovaných prostřednictvím ŘSD, neměli za používání úseku vzniklého díky partnerství PPP hradit nic navíc.

Platit soukromému provozovateli za dostupnost jím spravovaného úseku bude stát – a to až době, když už se po nové dálnici začne jezdit. Počítá se i se snižováním sazeb v případě problémů (nejen se sankcemi v případě nedodržení termínu, ale třeba i za zvlněný povrch, vyjeté koleje nebo za uzavírky, jež by byly vynucené nápravou chyb při stavbě).

Metoda PPP založená na spolupráci soukromého investora se státem se má na našem území uplatnit při výstavbě komunikací poprvé (v minulosti se její použití již chystalo, zejména na severu Moravy, avšak sešlo z toho). Po uplynutí zmiňovaného čtvrtstoletí by měl dálnici zcela převzít stát.

Konsorcium DIVia předložilo podle ČTK nabídkovou cenu 16,55 miliardy korun, jež by měla být hrazena průběžně v pravidelných splátkách. Buček z ŘSD ve středu informoval, že ve Středočeském kraji se jedná o výstavbu úseku číslo 2 Háje – Milín a úseku číslo 3 Milín – Lety v celkové délce 17,1 kilometru. „Výstavba na středočeských úsecích zahrnuje 235 stavebních objektů včetně například 16 mostů na dálnici a sedmi mostů nad ní,“ konstatoval. Druhá část nového úseku vznikne v Jihočeském kraji.

Třebaže se ke konečnému rozhodnutí může zdát být ještě daleko, stále platí předpoklad očekávaného zahájení stavby: v prvním pololetí příštího roku. Možná již v březnu.