„Na místě pak slíbily, že se budou o pět stromů a devadesát keřů po celý školní rok poctivě starat," sdělil Příbramskému deníku Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro střední a severní Čechy, jejíž nadace přispěla na novou zeleň 80 tisíci korunami.

Hřiště nahradilo tělocvičnu

„V roce 2014 jsme získali od Nadace ČEZ finanční prostředky na pořízení Oranžového hřiště na zeleném prostranství proti budově školy. Všechny děti z obce ho využívají nejen během výuky, neboť nemáme tělocvičnu, ale pochopitelně i ve svém volném čase. Zdálo se nám ovšem, že zde ještě něco chybí. Proto jsme neváhali, a přihlásili se do grantového řízení Stromy, abychom okolí hřiště ještě trochu vylepšili. Za plotem na jižní straně proto dnes pro nás odborná firma vysazuje pět okrasných jabloní, jejichž koruny budou na hřiště vrhat příjemný stín, a devadesát tavolníků, které zase zamezí prašnosti při nepříznivých povětrnostních podmínkách," uvedla starostka Stanislava Ecklová.

Martin Cibula z páté třídy za děti ze školy i mateřinky slíbil, že se budou všichni společně o novou zeleň vzorně starat. „Jsme rádi, že máme Oranžové hřiště přímo u naší školy. Využíváme ho jak k plnění různých výukových programů, tak i ke hrám a odpočinku. Jsme rádi, že se zde nyní vysazuje nová zeleň, která se stane domovem mnoha zvířátek a ptáků. Pro nás pak bude objektem informací a zdrojem pozorování během prvouky a přírodopisu. Jsme rádi, že se budeme moci o stromy a keře starat, protože tím chráníme přírodu," řekl s trochou trémy v hlase Martin.

Děti prvně jako pečovatelé

Česká města a obce nově vysazují nebo obnovují stromořadí s podporou Nadace ČEZ od roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se již podařilo vysadit zhruba dvě stě alejí a letos k nim přibudou desítky dalších.

„Dlouhodobě pomáháme městům a obcím, jež si uvědomují pozitivní vliv zeleně ve svém okolí. Těší nás, že nových stromů si váží i jejich obyvatelé, kteří jim po výsadbě i nadále věnují celoroční péči. V případě Mokrovrat je zvláště potěšující, že hlavními pečovateli se stanou děti," uzavřela ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Pozitivní vliv stromů se dotýká mnoha oblastí lidského života. Správně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumit výkyvy teploty i nežádoucí proudění vzduchu. Je významným producentem kyslíku a částečně také vzduch zbavuje škodlivých plynů. Snižuje prašnost i hluk, plní důležitou estetickou funkci.