Popište nám, co je to vlastně PSA?
PSA je zkratka pro prostatický specifický antigen. Je to látka, kterou produkují prostatické buňky. Jeho zvýšená hladina signalizuje, že s prostatou není vše v pořádku. Stanovuje se v počtu ug/l nebo ng/ml. V současné době je PSA považovaný za základní marker pro nádorová onemocnění prostaty. Protože to není marker ideální, výzkumné programy pátrají po jiných testech, které by spolehlivěji odhalily a monitorovaly zhoubné onemocnění prostaty.

Jak se PSA získává a jaká je optimální hladina?
Hladina se stanovuje z krve, správněji z krevní plazmy. Protože správná hladina PSA se v průběhu života mění (především v závislosti na velikosti prostaty), přepočítává se obvykle na věkově specifickou hodnotu. Například u mužů do 50 let by neměla překročit 2,5ug/l .

Při jakých hodnotách je nutné uvažovat o možnosti nádorového onemocnění prostaty?
Obecně není žádná hodnota PSA, která by jednoznačně vyloučila přítomnost zhoubného nádoru prostaty, ale čím vyšší hodnota PSA je, tím vyšší je i riziko nádoru.

Je PSA zvýšený vždy jen u nádorového onemocnění?
Není. To je úskalí PSA, samotný antigen je specifický pro prostatu ale nikoliv pro konkrétní onemocnění. Například akutní zánět prostaty zvýší hladinu PSA na takové hodnoty, které by odpovídaly metastazujícímu nádoru. Chronický zánět prostaty navyšuje PSA méně, ale trvale a vede k nejistotě nemocného i jeho lékaře zdali příčinou navýšení není nádor. Ke zvýšení hladiny vede i jakékoliv zavedení instrumentu nebo katetru do močového měchýře, mírné zvýšení způsobí i pohlavní styk.

Pokud má lékař podezření na vážnější onemocnění, jaký bude další postup?
Nemocný obvykle absolvuje základní vyšetření, které zahrnuje odběr PSA, vyšetření prostaty prstem přes konečník a sonografické vyšetření prostaty. Pokud urolog z těchto vyšetření nabude dojmu, že existuje riziko přítomnosti zhoubného nádoru, indikuje punkční biopsii prostaty.

Jak punkce prostaty probíhá a je to bolestivý zákrok?
Bioptické vzorky se obvykle odebírají přes konečník bioptickou pistolí speciální dvouplášťovou jehlou. Zaměření a dráha bioptické jehly je navigovaná ultrazvukem. Odběr jednoho vzorku s použitím bioptické pistole trvá zlomek sekundy. Díky tomu je odběr jistě nepříjemný, možná i mírně bolestivý, ale celkem dobře snesitelný.

Musí být pacient hospitalizován a jak dlouho?
Výkon lze provést ambulantně, z hlediska možných komplikací je vhodnější jej provést za krátké, jednodenní hospitalizace.
Pokud má pacient potřebu nechat si odebrat z preventivních důvodů krev na PSA, kde tak může učinit?
Vyšetřit hladinu PSA může prakticky kterýkoliv lékař. Nejvhodnější je vyšetření PSA společně s kompletním vyšetřením urologem. Takovou prohlídku by měl muž po padesátém roce věku absolvovat 1x ročně. Při pravidelných prohlídkách je velká šance, že případné zhoubné onemocnění bude odhaleno v době, kdy je zcela vyléčitelné.