Ministerstvo zemědělství požádalo všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků, aby v maximální míře využívali zákonem daných možnost k redukci zvěře.
 
Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), která zastřešuje většinu myslivců v zemi a spolupodílí se na vytváření systému managementu volně žijících živočichů podle slov svého tiskového mluvčího Jiřího Šilhy, vydala prohlášení a snaží se prý o to, aby se veřejnost dozvěděla vše o skutečném stavu. „Chceme zabránit dalšímu šíření tendenčně zaměřených informací vyvolávajících u veřejnosti iluzi o plošně přemnožené zvěři. Tyto nepřesné zprávy jsou mnohdy šířeny bez možnosti se k nim odborně vyjádřit,“ uvedl Šilha. ČMMJ proto připravila pro novináře výjezd do našich lesů, kde se na místě mají přesvědčit o skutečném stavu.
 
„Přirozenou součástí lesního ekosystému je kůrovec, ale i jelen. Po kůrovci uschly již tisíce hektarů lesa a podle ekologických aktivistů není přemnožen. Po působení bobra byly zlikvidovány desítky hektarů lesa a podle ekologických aktivistů také není přemnožen,“ doplnil Jiří Šilha s poznámkou, že naopak výskyt jelení zvěře nikdy a nikde nezpůsobil zaschnutí jediného hektaru lesa. „Je tedy jelen opravdu přemnožen? Podle biologů a odborníků na populační dynamiku druhů je konkrétní druh přemnožen v okamžiku, kdy umírá hlady,“ uzavřel myslivec.
 
Do lesních porostů se zástupci Českomoravské myslivecké jednoty vydají s novináři i na Příbramsku. Pro akci, která je plánovaná na dnešek, byla vybrána lesní správa v Obecnici.
Ministerstvo zemědělství požádalo všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků, aby v maximální míře využívali zákonem daných možnost k redukci zvěře.