Ve dnech prezidentských voleb bude zajištěna služba na Městském úřadu Příbram za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s platností na měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram. 

Tato služba bude poskytována v pátek od 14 do 22 hodin i v sobotu od 8 do 14 hodin na adrese ulice Gen. R. Tesaříka 19 v Příbrami I v 1. patře v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů a na oddělení evidence obyvatel. K žádosti je občan povinný předložit dvě současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního pobytu, předloží občan dvě současné fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz (při ztrátě, odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní poplatek 100 Kč). Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 a v sobotu do 13.30. Pokud občan má neplatný občanský průkaz nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení), může volit na platný cestovní pas. 

Volba prezidenta ČR probíhá ve dvou kolech za předpokladu, že některý z kandidátů nezíská více než 50 procent hlasů hned v prvním kole. Svou kandidátní listinu, která byla registrována Ministerstvem vnitra, podalo devět kandidátů.