„Takže teď stojí před námi úkol, jak tedy se popasovat s tím, aby nakládání s odpady bylo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zároveň aby město nakládání s odpady zajistilo, což je jeho povinnost ze zákona,“ říká starosta města Dobříše Stanislav Vacek. A dále věc upřesňuje: „Když budeme respektovat to, že společnost Dokas má uzavřeny smlouvy na rok 2018 asi s 22 obcemi, tak nejsme schopni v žádném případě vyhovět požadavku, aby pro město bylo zajištěno nakládání s odpady v souladu se zákonem, protože by pro město muselo být 80 procent. Když je pro obce obrat zhruba kolem 16 milionů, musel by být pro město zhruba kolem osmdesáti milionů, což není samozřejmě a nikdy nebude, na to bychom ani neměli.“Starosta Vacek přiblížil varianty, které měly být předloženy k projednání zastupitelům a z kterých měla být zvolena možnost řešení situace.

„První varianta počítá s tím, že bude založena úplně nová společnost, která převezme od Dokasu smlouvy, které jsou uzavřeny s obcemi a ostatními subjekty, tím pádem – to bude vyjmuto z Dokasu,“ nastiňuje variantu Vacek.

Tím pádem Dokas bude dělat odpady jen pro město Dobříš plus ten další komunální servis, což by v podstatě zákonu vyhovělo,“ doplňuje možnost Vacek. Přiblížil i její úskalí: „Ale je tu otázka, že město začne podnikat s jinou společností a bude poskytovat ten servis ostatním a některým podnikatelským subjektům.“

Podle Vacka založit jinou společnost není problém, forma bude taková, že se spustí restrukturalizační program a pokud by Dokas jezdil v režimu, v kterém jezdí, asi tak tři měsíce první čtvrtletí, tak by se nepřekročil limit. Takhle by to mohlo fungovat po určitou dobu a nové s.r.o., které to pravděpodobně bude, by se spustilo od 1. dubna. S tím, že některé obce by pravděpodobně musely projít výběrovým řízením pro tuto společnost.Druhá varianta počítá s tím, že Dokas zredukuje přibližně do března na půlku počet externích smluv, kromě města Dobříš, a do červ-až na požadovaných dvacet procent. Budou milníky, kdy se vyhodnotí, jestli restrukturalizační program funguje, nebo nefunguje. A to platí i pro první variantu.

„Pokud se to nepodaří splnit, těch 50 procent do konce března, tak vyhlásíme výběrové řízení na poskytovatele služeb v dubnu. Pokud se povede 50 procent a nepovede se 80 procent do 30. června, tak od 1. srpna bude výběrové řízení,“ představuje možný průběh této možnosti starosta Vacek.

Třetí varianta, která je, dá se říci nejjednodušší, ale znamená pro městskou společnost Dokas velký zásah do její ekonomiky, je vyhlásit výběrové řízení rovnou. Pak samozřejmě po omezenou dobu Dokas může fungovat a nebude se schvalovat žádný restrukturalizační program a rovnou se tedy vysoutěží od 1. dubna jiná společnost, která převezme techniku a bude zajišťovat to, co Dokas.

Na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 14. prosince však nebyla schválena žádná z výše uvedených možností, jak to tedy bude s městskými odpady od Nového roku, zatím není známo.