Například v Příbrami se naposledy stavěly byty v roce 2017. Vznikly přestavbou jednoho pavilonu bývalé 8. ZŠ na komunitní dům seniorů. Letos by se mělo ve městě začít se stavbou nového domu seniorů. Aktuálně je v příbramském domově pro seniory 58 lůžek a další zařízení jich nabídne dalších 20 lůžky. Radnice předběžně počítá se zahájením stavby v polovině roku.

Nový domov seniorů by měl být určený především lidem připoutaným na lůžko nebo s velmi omezenou pohyblivostí, kteří vyžadují neustálou péči. „Současný domov pro tyto lidi není svou členitostí příliš vhodný. Budova v areálu bývalé 8. základní školy ale požadovaná kritéria splňuje,“ vysvětlil starosta Jan Konvalinka.

Příbram další byty neplánuje

V současné době eviduje město v pořadníku na lůžka v domově pro seniory zhruba 250 zájemců. „Žádosti jsou bodovány. Podle počtu bodů, které se rozdělují podle závažnosti zdravotního stavu, jsou zařazeny do pořadníku. „Obecně tedy platí, že čím horší zdravotní stav žadatele je, tím výše se v pořadníku dostává. Jak dlouho se na místo v domově čeká, není tedy možné určit,“ uvedla mluvčí města Eva Švehlová a dodala, že jsou i lidé, kteří si žádosti podávají, aniž by potřebovali, pouze proto, aby byli v pořadníku.

Kromě 58 lůžek v domově pro seniory má Příbram ještě byty zvláštního určení, tedy domy s pečovatelskou službou, kde je 331 bytů. Má také komunitní dům seniorů určený pro věkovou kategorii 60+, kde je 23 bytů. Dále Příbram disponuje v současné době 602 byty v kategoriích standard, služební, sociální, a byty pro příjmově vymezené osoby (PVO). K tomu je ještě 24 míst na ubytovně. „I přes vědomí toho, že městský bytový fond je velmi malý, Příbram v dohledné době neplánuje výstavbu nových bytů,“ dodal příbramský starosta.

Sedlčany o výstavbě uvažují spíše do budoucnosti

Nové byty neplánují stavět ani v Dobříši. „Město na jejich stavbu v současné době nevlastní žádné vhodné pozemky,“ uvedla starostka města Jana Vlnasová. Město má 91 městských bytů, z toho 52 je zvláštního určení.

Prakticky stejná je situace i v Sedlčanech. „V současné době stavbu městských bytů nemáme v plánu. Dokončili jsme prodej bytů z městského bytového fondu a ponechali jsme si jen byty s pečovatelskou službou a byty sociálního charakteru,“ uvedl sedlčanský starosta Miroslav Hölzel a poznamenal, že o stavbě městských bytů by město uvažovalo – ale až v příznivější době.