Na dotaz, zda vedení města souhlasí s novou novelou vodního zákona, podle které budou i soukromé studny v dobách sucha sloužit obcím, odpověděl starosta Nového Knína Tomáš Havlíček: „Na jedné straně chápu problém s nedostatkem pitné vody a její potřebou, na druhé straně si neumím představit formu, kterou by takovéto opatření probíhalo. Každá studna je jiná, co do zásoby vody a vydatnosti zdroje, takže nějaké paušální opatření určitě není možné. Snad si umím představit v nouzi sousedskou výpomoc,“ upřesnil starosta.

Podobně to vidí i starosta Kamýka nad Vltavou Petr Halada: „No neumím si hlavně představit, jak se budou využívat, nebo jak donutíme majitele studny, aby vodu vydal.“

K tomu se vyjádřil také místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel: „Vedení města připravovanou novelu neprojednávalo a ani k tomu nemá žádné podklady, natož kompetence. Osobně to v této podobě považuji za fámu a nemám důvod nevěřit tiskovému mluvčímu Ministerstva zemědělství, který se proti těmto informacím ostře ohradil s tím, že Ministerstvo zemědělství v žádném případě s podobnými postupy a přístupy nepočítá.“

Ve stejném duchu odpověděl také starosta Zduchovic Petr Švagr: „Pokud vím, ministerstvo tyto zprávy v pátek dementovalo. Pokud by mělo být přívlastkem zákona, určitě nesouhlasíme.“

Přesný počet existujících studní na území ani není možné stanovit, jak potvrdila tisková mluvčí města Dobříše Nikol Sevaldová: „Přesný počet studní na území města lze zjistit pouze fyzickou kontrolou území. Město Dobříš, respektive vodoprávní úřad Městského úřadu Dobříš, disponuje pouze evidencí povolených studní z posledního období. I za poslední rok máme informace o počtech povolených studní, či užívaných v souladu se stavebním zákonem, ne však o tom, kolik jich fyzicky vzniklo,“ upřesnila Nikol Sevaldová.

Také popsala, jak je náročné legálně si studnu pořídit: „ K umístění stavby studny, vydání stavebního povolení na studnu a povolení k odběru podzemních vod ze studny je nutné předložit vodoprávnímu úřadu projektovou dokumentaci stavby, vyjádření hydrogeologa a zaplatit správní poplatek. Vede se řízení dle správního řádu, stavebního a vodního zákona. Upozorňujeme, že v souladu s vodním zákonem není voda předmětem vlastnictví, vlastník studny nemá zákonný nárok na její existenci v jeho, i povolené, studni. Platné povolení k odběru vody nezaručuje její kvalitu ani kvantitu.“

Ministerstvo zemědělství České republiky na svých webových stránkách uveřejnilo tiskovou zprávu, kde je vysvětlena připravovaná novela zákona. S tím, že by obce mohli odebírat vodu ze soukromých studní, ale žádný zákon nepočítá.

„Návrh novely takzvaného vodního zákona, který připravuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, v žádném případě s podobnými postupy a přístupy nepočítá. Pracovní znění navrhuje vytvoření komisí v jednotlivých krajích, které mohou vyhlašovat „stav nedostatku vody“ a uplatnit určitá omezení pro například užívání vody, zejména pro zalévání, napouštění bazénů a mytí vozidel. Majitelé soukromých studní mohou být omezeni maximálně ve využívání pitné vody pro účely zalévání, napouštění bazénů a podobně,“ stojí v tiskové zprávě.