Právě nad ní jsou totiž dvě retenční nádrže Pilská a Octárna, které mají, mimo další své funkce jako například zdroje pitné vody, případný nadbytek vody zachycovat, tak, aby nešel do vesnice pod nimi a ona byla před povodněmi byla chráněná. Nádrž Octárna ale byla natolik přeplněná, že ve čtvrtek 24. května po silných deštích hrozilo protření hráze a voda musela být odpouštěna. Bezpečnostním přelivem poté odtékalo proměnlivě mezi osmi až jedenácti kubickými metry vody za vteřinu. Mimo to do vesnice velké množství vody také přiváděly Obecnický a Albrechtický potok, které se v dolní části obce stékají a kde se v noci na 25. května vytvořila obří bouřící masa vody.

Vodní masa způsobila v obci také poměrně velké škody, kdy podemlela jeden z mostů, poškodila povrchy některých komunikací, zničila některým lidem ploty a znečistila místní koupaliště. To v době přívalových dešťů nebylo v provozu. Škody ale vedení obce ještě sečtené nemá. „Někde už začaly drobnější opravy, ale jinak čekáme, až bude hotová dokumentace, takže konečnou sumu škod, kterou voda napáchala, zatím neznáme,“ konstatoval starosta Obecnice Josef Karas, který v době povodně byl bohužel pracovně mimo republiku a situaci řešil po telefonu.

U mostu a povrchů silnic se na opravy teprve čeká, zatímco na obnově koupaliště se už pomalu začíná pracovat. „Voda nám vzala asfalt na asi 300 až 400 metrech komunikací, kde nás oprava teprve čeká, ale co se týká koupaliště, tak to jeho nájemce vypustí a dobrovolní hasiči ho vyčistí, aby bylo opět co nejdříve k dispozici veřejnosti,“ ujišťuje obecnický starosta.

Největší problém podle jeho slov bude s přivaděčem pitné vody, který povodeň odhalila a protože vede lesem v Brdech, bude, podle Karase, poměrně obtížné ho opět zaházet. „Kdy na to dojde, ale zatím nejsem schopný teď říci,“ dodal starosta.

Příval vody také zkomplikoval práci příbramským vodohospodářům. Z důvodu extrémních srážek došlo ke zhoršení kvality přitékající surové vody na úpravně vody Hvězdička. Z tohoto důvodu byl hned druhý den po velké vodě výkon úpravny vody Hvězdička omezen a pro rychlejší obnovu kvalitních dodávek vody vodohospodáři zprovoznili úpravnu vody Hatě, která slouží jako záložní zdroj. Kvalita vyráběné vody z úpravny Hatě i z úpravny vody Kozičín byl plně vyhovující.

„Provoz úpravny vody Hvězdička se během víkendu po přívalových deštích stabilizoval. Podařilo se výrazně zlepšit kvalitu dodávané pitné vody a to i přesto, že kvalita přitékající surové vody z nádrže Octárna zůstávala nadále velice zhoršená,“ uvedl na webových stránkách 1. Sč.V technolog vody Petr Vašek.

Podle vodohospodářů výsledky provozních analýz vykazovaly po přívalových deštích před čtrnácti dny v upravené vodě již jen mírně zvýšený obsah přírodních organických látek (ukazatel CHSK - Mn činil 4,72 mg/l), koncentrace hliníku je vyhovující (zjištěno 0,07 mg/l.). „Voda byla stále řádně hygienicky zabezpečována, a proto bylo možné ji bez rizika běžně používat,“ dodal Vašek s tím, že hned po velké vodě docházelo k postupnému odkalování a proplach koncových částí vodovodní sítě v Příbrami II, Příbrami III – Březnické ulici a v Příbrami IX a v obci Dubno, z důvodu zajištění rychlejší obměny dodávané vody.

Voda také natekla do prádelny Centra sociálních a zdravotních služeb Příbram, ale ani tady žádné větší škody nenapáchala. „V prádelně bylo asi deset centimetrů vody, ale škody nebyly žádné. K motorům praček se voda nedostala a sklady se nám podařilo včas přestěhovat výš. Takže bylo jen nutné odčerpat vodu, uklidit a nechat prádelnu vyschnout,“ popsala situaci vedoucí ekonomického oddělení centra Lucie Bambasová.