Jaký je stanovený finanční rozpočet Obecnice pro rok 2013?
Rozpočet je okolo dvaceti milionů  korun.  V této částce je započítána i předpokládaná dotace na výstavbu kanalizace v Oseči.  Rozpočet počítá i s možným navýšením příjmů z rozpočtového určení daní. O kolik se nám zvýší rozpočet, budeme přesně vědět až na konci roku. Co ale můžeme říci již dnes, je to, že nedostaneme neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na žáka základní školy ve výši 300 tisíc korun. Tato částka byla poukazována každým rokem ze státního rozpočtu na účet obce. Tyto peníze sloužily na zabezpečení provozu školy. Nyní musíme tuto částku vydávat  ze svého rozpočtu.


Jaké jsou pro tento rok naplánované investice?
Za předpokladu získání dotace ze Státního fondu životního prostředí začneme realizovat výstavbu kanalizace v Oseči a s tím související technologickou úpravu čističky odpadních vod.


Odrazí se v rozpočtu nějakou měrou zvýšení DPH?
Samozřejmě, jako neplátci daně z přidané hodnoty. Jako plátci jsme pouze u ekonomické činnosti, zaplatíme za veškeré služby a práce o procento navíc.
Co služby pro občany jako vodné, topení, svoz a likvidace odpadu – promítne se zvýšení DPH do cen a o kolik?
Za služby, které poskytujeme občanům, se v letošním roce nepromítne navýšení DPH. To znamená, že jsme nenavyšovali ceny a ty zůstávají stejné jako loňský rok.


Jaká je současná výše těchto poplatků?
Za vodné a stočné je cena čtyřicet korun za kubík včetně DPH. Za svoz komunálního odpadu občané zaplatí 420 korun za osobu a rok včetně DPH.
V následujících číslech zveřejníme další rozhovory se starosty o plánech a investicích pro rok 2013.

Kateřina Chourová