Staveniště bude předáno v pondělí 13. března. Následovat bude uzavření komunikace, ve které se budou demolovat a následně stavět dva mostní objekty.

„Práce budou probíhat postupně, kdy se v první etapě bude pracovat na mostu blíže k hasičárně,“ uvedl místostarosta Vladimír Karpíšek. „S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti a možnosti přístupu složek IZS, stejně jako přístupu do zařízení, která se v této oblasti nachází, nemohou být práce na obou mostních tělesech prováděny souběžně,“ vysvětlil místostarosta.

Návnada nalezená v Milíně.
Psi v ohrožení: seniorka kladla ve vsi návnady se špendlíky. Kvůli exkrementům

Rekonstrukce se dotkne i autobusové dopravy. Autobusové linky, které běžně obsluhují zastávky „Příbram, Školní“ a „Příbram, Školní, kruhový objezd“ budou od pondělí 13. března jezdit po objízdných trasách ulicemi Žežická, Karla Kryla a Seifertova. Objízdné jízdní řády jsou vyvěšeny na jednotlivých zastávkách a ke stažení na webových stránkách města. U MHD Příbram se toto týká linek 1A, 2B (spoj 27 v čase 7:20), 3A, 3B, 3C, 4A, 6A a školního autobusu. 

„Autobusové linky PID 393, 395, 419, 482, 488, 509, 511 a 567 budou obousměrně odkloněny ulicí Seifertova, kde je zřízena pro všechny dotčené linky zastávka „Příbram, sídl. Seifertova“. Linky 419, 482, 488 a 511 navíc zastavují na zastávkách „Příbram, Zdaboř, Nemocnice“ a „Příbram, Zdaboř, Žežická“. Mimo tuto akci dochází od stejného termínu ke změně trasy linky PID 393, která nově bude zajíždět do zastávky Nový rybník z důvodu zajištění přímého spojení do Prahy od nového parkoviště P+R na Flusárně. Využití této nové zastávky bude sledováno a následně vyhodnoceno,“ informoval tiskový odbor PID. 

Uzavřené chodníky

Omezení se dotkne také chodců. Ti budou muset využívat delší cestu ulicemi Čechovská a Sportovní, případně využít cestu pod základní školou. Přístup do Základní školy Školní bude po celou dobu rekonstrukce zachován hlavním vstupem. Navíc bude otevřen vstup ve směru z Brodské ulice.

Příbramský aquapark.
Příbramský aquapark je zatím bez šance na rekonstrukci. Soutěž byla zrušena

Podle plánů Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS), v jejíž správě ulice Školní je, má být stavba dokončena do 31. srpna.