V těchto dnech se sešli zástupci místního osadního výboru a březohorské veřejnosti s místostarostkou Zorkou Brožíkovou a ředitelem technických služeb Pavlem Máchou přímo na místě, aby se domluvili na dalších rekultivačních pracích.

„Bylo dohodnuto, že v nejbližší době technické služby přivezou 20 kubíků písku, který se srovná v rámci další z veřejných brigád a technické služby pak povrch uválcují. Dále připraví tyče na konstrukci fotbalových branek, které na své náklady přivaří člen osadního výboru Jan Horák, který bude v budoucnu i dobrovolným správcem hřiště,“ uvedla členka březohorského osadního výboru Markéta Škodová.

Technické služby také dodají chybějící vstupní branku a ve spolupráci s dobrovolníky natřou konstrukce na ochranné sítě a branky. „Při setkání bylo také na základě návrhu paní místostarostky dohodnuto, že náklady na ochranné sítě a na sítě do branek uhradí ze své místostarostenské rezervy,“ doplnil předseda osadního výboru Tomáš Mosler.

Prostor hřiště bude ještě vyčištěný od náletů, dostane nový mobiliář v podobě laviček, stolu a odpadkových košů. Po zahájení provozu bude správce hřiště každý den okolo šesté hodiny ráno odemykat a večer okolo deváté ho opět zamkne.