Práce by nikdy nemohly začít, kdyby jim nedala zelenou římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Právě jí patří drtivá většina pozemků, na nichž sad leží. S nápadem revitalizace přišel Příbramák Luboš Řezáč, který místo dlouho míjel a jeho neutěšený stav mu nedal spát. „Ten sad si pamatuji ještě jako původní. Na myšlenku sadu navrátit původní podobu jsem poté nabídl svatohorské farnosti, že bychom s tím něco rádi udělali,“ sdělil Řezáč.

Fantova louka v Příbrami.
Bagry se do Fantovy louky nejspíše nezaryjí. Na místě potvrzeny chráněné druhy

Následovalo kolečko různých povolení. Do práce se pak dobrovolníci pustili nejdříve jako parta nadšenců, poté založili spolek Svatohorské sady Příbram. Během doby jejich činnosti se k nim přidala společnost Billa, která na aktivitu spolku přispěla částkou 1,52 milionů korun. Projekt významně podpořilo i město Příbram, kdy například poskytlo vlastní technické služby k odvozu větví a dřeva z celé oblasti včetně pozemků města.

První etapa obnovy sadu úspěšně skončila letos v dubnu. Dále se pokračovalo na terénních úpravách a přípravě instalace mobiliáře.

Celkově práce zahrnuly mimo jiné odborný prořez ovocných stromů, vykácení těch neovocných a nemocných a přípravu terénu pro novou výsadbu. V uplynulých dnech pak došlo na výsadbu živého plotu u blízkého sportoviště. Sady jsou nyní vybaveny novými informačními panely, lavičkami, odpadkovými koši a turistickým altánem u parkoviště. V následujících dnech projekt vyvrcholí vysazením zhruba 180 nových ovocných dřevin a zbylé části živého plotu. Na místě vznikne i venkovní galerie.

V Příbrami se uskutečnil pietní akt k 104. výročí od vzniku Československého státu
Video, foto: Pietní oslavy se nepovedly. Kladení věnců strážili falešní vojáci

Symbolické ukončení revitalizace je naplánováno na sobotu 12. listopadu. Začne ve 14 hodin a na programu je ochutnávka moštu z jablek ze sadu a výstava na téma Čtyři roční období. Vedle prací žáků z okolních základních škol si návštěvníci budou moct prohlédnout i fotografie z celého průběhu obnovy. Pro ty nejmenší bude připravena tvůrčí dílnička.

„Revitalizace svatohorského sadu je záslužnou prací, za kterou je třeba poděkovat každému, kdo jakýmkoliv způsobem přispěl. Ze zarostlé džungle se sad stal místem, které přímo vyzývá k procházce. Na ukončení projektu bude v rámci sobotního setkání zasazen strom partnerství,“ řekl starosta Příbrami Jan Konvalinka.