Poměrně velkou návštěvnost měly čarodějnice na žežické K-farmě, přišlo několik desítek rodin s dětmi. Obyvatelé Zdaboře se sešli u ohně u nedávno opravené studánky a svou tradiční vatru zapálili také březohorští hasiči. V blízkém okolí pak bylo vidět stoupat dým například z Orlova, Obecnice, Narysova a dalších vesnic.

Součástí pálení čarodějnic bývá i stavění májky, která se už v pět hodin odpoledne tyčila v Podlesí, o hodinu později pak na Březových Horách, Drahlíně nebo Lhotě. Byla však i místa, kde letos májku nestavěli. Tak tomu bylo například v Obecnici. Zde se akce ob rok střídají, vždy jeden rok se staví májka a další rok slaví dožínky. 

Veronika Bonková