U tamní hájovny Obora byla odhalena pamětní deska Josefu Balabánovi, který byl za nacistické okupace členem vojenské odbojové organizace Obrana národa a zformoval legendární skupinu známou jako Tři králové (což však není název pocházející z jeho hlavy; toto označení začali používat vyšetřovatelé gestapa).

V rámci jejího působení se společně s Josefem Mašínem a Václavem Morávkem zapojoval nejen do získávání informací zpravodajského charakteru, jež pak i za přispění radiotelegrafisty Františka Peltána putovaly k týmu exilové vlády v Londýně, ale podílel se také na diverzních akcích: od sabotáží na železnici a v průmyslových podnicích až po bombové útoky přímo na německém území.

Umístění pamětní desky u hájovny obklopené colloredo-mansfeldskými lesy bylo překvapením i pro leckteré z místních. Že tam Balabán krátce žil, se totiž obecně příliš neví. To už je známější, že jako voják se stal hrdinou nejen v období druhé světové války, ale vynikl už za té první – v řadách legií v Rusku. Známý je však především jako vůdčí osobnost protifašistického odboje.

Několik odbojových organizací se nacistickým agentům postupně podařilo vysledovat a rozbít. Tři králové dlouho unikali, protože důsledně dodržovali zásady konspirace. Právě prostřednictvím Balabána však byli napojeni na další odbojáře, a tak se mu gestapo dostalo na stopu.

Zatklo ho 22. dubna 1941 při přestřelce v pražských Dejvicích; následně byl 3. října téhož roku popraven. I když navzdory mučení nikoho neprozradil, jak se historici shodují, nedlouho po něm byl v pražských Nuslích zadržen a následně popraven také Mašín. Morávek, který zůstal na svobodě, pokračoval ve zpravodajské činnosti – a na jaře následujícího roku zahynul při přestřelce s Němci u Prašného mostu.