V Příbrami na kontrolu vyjelo několik hasičských vozidel, například cisterna nebo automobil s výsuvným žebříkem. Hasiči postupně projížděli uličky v centru města, ale i v okrajových částech. Nejhůře průjezdné byly kvůli nekázni parkujících řidičů komunikace v centru, zde musel zásahový vůz vjet často na trávník, obrubník nebo chodník, aby dokázal místo překonat. Lépe už to vypadalo v okrajových částech, tam se překážka vyskytla méně často. Hasiči všem problematicky parkujícím vozidlům dávali za přední sklo lísteček s informací, že byla provedena kontrola průjezdnosti a řidič neparkuje správně.