Že sedlčanská lanovka jezdí, zájemci poznají podle rozvíceného světla na vrcholu kopce.