První začínala dopoledne a zájemci se podívali do části kolem Bahen. Na startu se sešlo 37 dětí a dospělých a spolu s průvodci zoologem Davidem Fischerem a vedoucím správy CHKO Brdy Bohumilem Fišerem postupně mohli vidět mnoho obojživelníků, plazy a rostliny. V komentáři se dozvěděli zajímavé informace a dokonce se dětem povedlo zachránit z vysychající kaluže tisíce bezmocných pulců, které přenosily do větší tůňky.
Na odpolední vycházku na Felbabce dorazilo přes 60 návštěvníků. Opět se podařilo zahlédnout všechny druhy obojživelníků a užovku, kteří v dané lokalitě žijí. Vycházka s výkladem a ukázkami přímo v terénu se dětem líbila, důkazem toho bylo, že jeden chlapec v doprovodu dědečka a babičky prohlásil, že ho to baví víc než počítač.

Všude však byl znát velmi znatelný nedostatek vody, v tůních a potocích ji bylo velmi málo, mnohem méně než v předchozích letech, některé byly téměř nebo úplně vysušené. Také v potocích teklo velmi malé množství vody. K tomuto stavu se vyjádřil také vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer: "Dnes během vycházek jsme byli svědky, jak dále postupuje sucho. Je to posledních několik let a dotýká se to už i smrkových monokultur ve vrcholových partiích. CHKO Brdy je významným zdrojem pitné vody pro okolní obce. Je třeba nahradit holosečné hospodaření, které vyžaduje odvodnění pozemků i přístupových cest výběrnými způsoby hospodaření, kdy máme druhově i věkově rozrůzněný les, který není třeba odvodňovat, protože staré stromy drží hladinu podzemní vody níže a semenáčky tak mohou bez problémů odrůst."