Odhalena byla při příležitosti 80. výročí úmrtí muže, který většinu profesního života spojil s vojenskou kariérou. Podnět k tomuto kroku město dostalo od Přemysla Černého.

František Závorka, který se v Příbrami narodil 18. října 1911 a jehož život předčasně vyhasl ve věku 31 let, se do historie zapsal za druhé světové války jako velitel výsadkové skupiny Antimony. Ta byla na území tehdejšího protektorátu vyslána v říjnu 1942 vybavená třemi vysílačkami, přičemž jejím úkolem bylo snažit se o obnovu spojení československého exilu v Londýně s vedením domácího odboje, což narušila opatření okupantů po atentátu jiné paradesantní skupiny na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha.

Po 15. březnu 1939 zavlála také nad Příbramí vlajka s hákovým křížem.
Pohlednice z minulosti: Německá okupace v březnu roku 1939

Tříčlenná skupina, která byla vysazena na Jičínsku, sice kontakt navázala, nicméně domácí odboj byl v důsledků represí v období takzvané heydrichiády v troskách; Londýnem předpokládané odbojové skupiny už neexistovaly. Komplikované pak byly vazby s odpůrci nacistů v Čelákovicích či Rakovníku; podařilo se také získat informace ze zbrojní výroby ve Vlašimi či v Plzni.

Za přispění zrádců gestapo v lednu 1943 vypátralo úkryt dvou členů paravýsadku včetně Závorky v Rovensku pod Troskami. Historické záznamy uvádějí, že 16. ledna došlo na vyjednávání: pokud se výsadkáři vzdají, Rovensko unikne osudu Lidic. Nakonec oba souhlasili: aby uchránili civilisty, rozhodli se nebojovat. Použili ale kapsle s kyanidem, jimiž byli členové výsadkových skupin vybaveni.