„Žáci je čtou při hodinách literární výchovy. Jedná se hlavně o Staré pověsti české a moravské a Řecké báje," říká zástupkyně ředitele Dagmar Moravcová.

O přestávce se Alena Ježková podívala do školního informačního centra a povídala si s redaktory o tvorbě školního časopisu.

„Dověděli jsme se také hodně zajímavých informací o práci spisovatelky a odcházeli jsme s velkou chutí připravovat další články do našich Školních novin, jejichž jarní číslo právě připravujeme," dodávají redaktoři.