Následovaly proslovy přítomných, ve kterých zazněla také vzpomínka mimo jiné na vojáky padlé v letošním roce v Afganistánu, zakončené modlitbou a státní hymnou. Při té příležitosti ředitel muzea Josef Velf předal veliteli jednotky a starostovi výtisk své knihy Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku a promluvil o historicky významných vojenských osobnostech regionu.

Akce se konala při příležitosti Mezinárodního dne válečných veteránů a k blížícímu se výročí ukončení 1. světové války, které nastalo roku 1918 v 11 hodin. Připnutím symbolického květu jako krev rudého vlčího máku si lidé po celém světě připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu. Symbol vlčího máku jako připomínky padlých byl použit již před 110 lety v Kanadě.

Rudými vlčími máky byly pokryty hroby padlých vojáků v napoleonských válkách. Nyní slouží jako připomínka padlých, zmrzačených i přeživších. Tento den upozorňuje na život válečných veteránů i na to, že bychom neměli zapomínat na ty, kteří nasazují život za uchování míru.