Položením věnců, čestnou stráží i modlitbou za padlé věnovali přítomní tichou vzpomínku obětem všech válek na celém světě. „Připomněli jsme si oběti všech minulých i současných válečných konfliktů a také civilních obětí. Jinečtí vojáci se pietního aktu účastní proto, že plnili a plní úkoly v zahraničních misích jako například nyní v africkém Mali,“ konstatoval velitel jinecké posádky plukovník Ivan Mráz. To, že válečné konflikty nejsou jen vzdálenými událostmi, ke kterým dochází daleko v Africe nebo na středním Východě, připomněl i starosta Jinců Josef Hála, když zmínil válečný konflikt na východě Ukrajiny.