Pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti bylo hlavním cílem práce Olgy Havlové. „Jsem si jist, že si její odkaz musíme připomínat i v dnešní době, a doufám, že si Příbramané při procházce tímto místem na tuto vzácnou ženu vzpomenou,“ uvedl za Příbram její starosta Jindřich Vařeka.