Soukromá firma chce v následujících dvaceti letech z odvalu šachty číslo 15 odvézt a zpracovat pět milionů tun materiálu, jak již Příbramský deník informoval. Nyní se proti těžbě odvalu bouří obyvatelé osady Brod, kolem něhož navíc povede i obchvat. Život v osadě by tak pro ně byl neúnosný. Jedním z bojovníků za ekologii v Brodu je Josef Hovorka.

„Další znečištění na desítky let v podobě záměru těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty číslo 15, která plánuje zřídit vlastní třídící a drtící linku umístěnou přímo na koruně odvalu, považuji za absolutně nepřípustné, protože tato činnost výrazně zhorší limity pro znečištění ovzduší, naruší lokální biocentrum a otevřením šachty dojde též k zvýšení radiace v okolí."
Společnost Ekototalbau CZ podle názoru obyvatel plánuje pouze ziskovou činnost, nikoliv jakoukoliv ekologickou rekultivaci krajiny. „Po odtěžení potřebného kamene místo opustí, nám navždy ještě více zničí životní prostředí," je přesvědčený Petr Štěpánek, předseda Osadního výboru Brod.

V poslední době vedení Příbrami usiluje o přilákání turistů, viz snahy o zpřístupnění Brd. Již nyní ale turisté přijíždějí do Příbrami kvůli Památníku Vojna, Naučné stezce po stopách politických vězňů: Příbram – Brod – Lešetice – Památník Vojna – realizováno za podpory Czech Tourism, Česko-německého fondu budoucnosti, města Příbram a Středočeského kraje). Není tedy plánovaná těžba odvalu silně kontraproduktivní?

„Asi těžko si lze představit, že turisté jak z ČR, tak ze zahraničí, návštěvníci a obyvatelé Příbrami, kteří zde tráví svůj volný čas, budou sportovat a trávit aktivně volný čas v místech s vysokou prašností, zvyšující se nákladní dopravou a činností zvyšující se radiační zátěží, která bude ohrožovat jejich zdraví," reaguje jeden z návštěvníků Příbrami.

V neposlední řadě se v lokalitě Brodu vyskytují chráněné druhy živočichů. V katastru Brod u Příbramě byl zjištěn zvláště chráněný druh slepýše křehkého a ještěrky obecné. Dále není vyloučen ani výskyt zvláště chráněného krkavce velkého.

„Výskyt chráněných druhů je zjištěn i v projektovém záměru, těžko se tedy můžeme ztotožnit se závěry odborníka, kdy hlavním zájmem všech je ekonomický zisk, který v tomto projektu není popsán. Dále na jižní patě suťového kužele odvalu č. 15, u obce Lešetice byl prokázán reprodukční výskyt skokana hnědého, skokana štíhlého a čolka obecného. Je tedy absolutně nerelevantní tvrdit, že daná činnost nezničí zmíněné živočichy a zmíněné lokální biocentrum," míní Josef Hovorka.

Podobný rozruch prožívali zhruba před osmi, devíti lety obyvatelé Hájů, Jerusaléma a okolí, kde po místní panelové cestě v těsné blízkosti rodinných domů měla vést trasa pro nákladní dopravu materiálu z odvalu číslo 9. Lidé se už tehdy nemohli shodnout, zda haldy odtěžit nebo je ponechat jako součást krajiny.

Jinými slovy, jeden tábor veřejnosti považuje haldy za spící zlo, druhý by uvítal práci pro lidi.