Obyvatelé požadují po radnici například přestěhování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna, před nímž se scházejí děti ze sociálně slabých rodin a podle obyvatel tu tropí lumpárny.

Bod se projednával téměř hodinu po půlnoci, někteří zastupitelé již z jednání odešli. Josef Řihák (ČSSD) označil téma za velmi důležité a zalitoval, že již není přítomen Petr Kareš (Šance pro Příbram) nebo paní Nováková, která na radnici apeluje. „Podle mě je Bedna dobré zařízení a neměli bychom ho stěhovat, ale spíš zvýšit dohled nad chováním klientů a zvýšit dozor strážníků v lokalitě," vyjádřil se Řihák.

Nezařazený zastupitel Pavel Pikrt souhlasil a připomněl, že proběhlo také jednání s podnikateli z Křižáku. „Bylo to velmi konstruktivní a některé zásahy se hned provedly. Dále se naplánovala kamera do této oblasti," uvedl Pikrt.

Dagmar Říhová z Šance pro Příbram pronesla, že obyvatele Křižáku obtěžuje víc skutečností a vyřešit by to měl komplexní plán.
„Navrhuji, abychom radě města uložili předložit do čtyř měsíců koncepci revitalizaci této oblasti," zněl návrh Říhové a byl přijat.

K tématu se ve čtvrtek při tiskové konferenci vyjádřila místostarostka Alena Ženíšková (ANO). Poukázala na úzkou spolupráci s vedením Pontonu, který Bednu provozuje. „V oblasti je negativně vnímáno nejen zařízení Bedna, ale i herna či vietnamský obchod. Pracovníci Bedny slíbili, že dají pozor na své svěřence, aby se neshlukovali před zařízením. My můžeme udělat první krok v tom, že zabráníme vjezdu vozidel, zásobování může probíhat ze silnice. Později by pak situaci měla vyřešit revitalizace Křižáku. Vyloučeno není ani přemístění Bedny do jiné lokality, kde bude příjemně i dětem," dodala Ženíšková.

Na revitalizaci zmíněné lokality již existují plány.