Po zimní odstávce pokračují v Orlově práce na budování kanalizačních přípojek. Rada města na dubnovém zasedání schválila zřízení věcných břemen, čímž obyvatelům Orlova uleví nejen po stránce finanční, ale tak po stránce administrativní.

Část splaškové kanalizace v Orlově bude totiž uložena v pozemcích, které vlastní Středočeský kraj. Konkrétně se jedná o úsek silnice III/1188. Do těchto pozemků budou také uloženy veřejné části kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí, jejichž vlastníky jsou majitelé příslušných nemovitostí. Středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic navrhl zřízení věcných břemen v uvedených pozemcích formou jediné smlouvy pro všechny přípojky, přičemž poplatek vyplývající z této smlouvy by uhradilo město Příbram. „Jedná se o částku ve výši 605 korun včetně DPH za zřízení věcných břemen pro všechny přípojky uložené do předmětných pozemků," informoval Deník mluvčí radnice Ondřej Šlechtický.

„Jako město nejsme povinni tento způsob zřízení věcných břemen akceptovat, ale chceme vyjít občanům Orlova vstříc," říká starosta Příbrami Pavel Pikrt.

Místostarosta Ivan Šedivý dodává: „Pokud by si každý z vlastníků připojených nemovitostí zřizoval věcné břemeno sám, částka za jeho zřízení by byla podstatně vyšší. Zároveň by zřizování věcných břemen bylo pro Správu a údržbu silnic Středočeského kraje administrativně náročnější, což by mohlo mít za následek pozdější vydání územních souhlasů na stavbu přípojek stavebním úřadem."

Projekt odkanalizování Orlova, který začal v listopadu minulého roku a který provádí společnost Energon Dobříš, by měl skončit na konci letošního roku.