K návrhu na zvýšení příbramského poplatku za odpady vedly stále se zvyšující náklady na jeho likvidaci. „Jde o problém, se kterým se potýkají a v návaznosti na zpřísnění podmínek skládkování budou potýkat všechny obce,“ vysvětlila Švehlová a připomněla, že výše poplatku se počítá ze skutečných nákladů předešlého roku. Ty v Příbrami loni vycházely na 590 korun za poplatníka.

Částka se neměnila

Výše poplatku za svoz odpadu se přitom dlouhou dobu neměnila. Příbramský starosta Jan Konvalinka potvrdil, že částka zůstávala posledních pět let v nezměněné výši.

„Náklady však stoupají, proto je třeba poplatek upravit. Z jednání zastupitelstva je zřejmé, že se s tímto krokem ztotožňuje většina zastupitelů. V budoucnu se budeme muset připravit na to, že s měnící se legislativou a výrazně se zpřísňujícími podmínkami pro města a obce budeme muset s největší pravděpodobností přikročit k dalším úpravám ceny,“ uvedl Konvalinka.

Platby už nepřicházejí

Odpadová politika je odvětvím, které je složité. „Častým argumentem občanů ve spojitosti se zvyšujícími se poplatky je to, že za tříděný odpad města dostávají zaplaceno. Opak je však pravdou,“ vysvětlil příbramský starosta.

Podle Konvalinky byl v minulosti tříděný odpad od měst a obcí vykupován, dnes ovšem naopak město platí za každou tunu vytříděného a odevzdaného odpadu.

Třídění má význam

„Nyní se mnozí začnou zamýšlet nad tím, zda má cenu třídit. Ano, má. Třídit odpady je třeba ne z ekonomického, ale především z ekologického hlediska. Schválené navýšení o čtyři koruny měsíčně přece za čistší přírodu stojí,“ dodal.