Příkladem je obec Rybníky. Vesnice na řece Kocábě asi pět kilometrů od Dobříše. Pěkná okolní příroda. Až na to, že ji hyzdí fabrika na recyklaci odpadů, rozlehlá jako samotná obec, stejně tak velká zpevněná plocha, hromady odpadu bez přístřeší. Člověk nemusí být ekolog, aby si představil, co se děje při deštích.

Nový starosta Rybníků Miroslav Mokoš zastává názor, že nejde o nic jiného, než o zachování životního prostředí. „Loni, při déle trvajících pravidelných deštích stékají emulze z nezastřešených hromad přepadem z retenčních nádrží, které samozřejmě při týdenním dešti nestačí pojímat, do melioračních trubek a pak to jde do Kocáby. Lidi tam mají statek a vidí, když začne téct modrá voda," popisuje starosta Mokoš situaci z loňských dešťů.

Prvně problém lidé v obci zaznamenali loni v červnu. „Volali jsme okamžitě odbor životního prostředí v Dobříši, ale nechal udělat jen pět ukazatelů ze sedmi, ropné látky udělat nenechal. Takže jsme si nechali udělat vlastní vzorky v autorizované laboratoři v Příbrami. Všechny limity byly překročené, některé látky až osmdesátkrát. To ale úřady neuznaly," tvrdí rybnický starosta s tím, že další úniky zaznamenali v září. „To už nám Česká inspekce životního prostředí poradila zavolat pojízdnou laboratoř, přijeli hasiči z Kamenice, tím pádem jsme měli autorizovaný odběr a uznatelný. Tentokráte byly ropné látky překročeny 145 krát," dostává se k jádru problému starosta.

Jak známo, měření a kontroly v českých firmách jsou předem ohlášené, tudíž se na odběry vzorků důkladně připravují.
Už v roce 2000, kdy se ke stávající recyklační firmě v Rybníkách přidávala huť na hliník, se při schvalování Ministerstvo životního prostředí vyjádřilo, že je potřeba takovouto zátěž obyvatelům obce kompenzovat, například tím, že podniky obci vybudují například kanalizaci, čistírnu odpadních vod, plynofikaci a tak dále. Výsledek? Žádný.

„Naopak ještě zástupce podniku přišel na zastupitelstvo s dotazem, zda by se nemohli připojit na kanalizaci, až ji vybudujeme. Zažádali jsme si totiž o dotace na kanalizaci," konstatuje Miroslav Mokoš, jenž jako neuvolněný starosta stráví bojem proti bezohlednosti fabriky většinu času.

Téma v Rybníkách bylo v úterý jedním z důvodů k návštěvě pro poslankyni Parlamentu České republiky Věru Kovářovou. Vyslechla si argumenty, prohlédla si obec i nedalekou firmu a navrhla řešení. „Pokusíme se zjistit, kde se stala chyba při povolování provozu, případně bychom pozvali televizi," reagovala poslankyně, která sama před lety byla starostkou.
Po odjezdu z Rybníků pokračovala do Příbrami, kde projednávala téma Brd, odpadů, kulturních památek, podívat se byla na chrástecké skládce a vyjádřila se také k dostavbě rychlostní silnice R4 s ohledem na nezaměstnanost. Doprovodem poslankyni Kovářové byl starosta Petrovic Petr Štěpánek.

Jak může Rybnickým a lidem z okolí návštěva poslankyně pomoci? Co má Věra Kovářová na Příbramsku ráda? To se dočtete v rozhovoru v sobotním tištěném vydání Příbramského deníku.