V lednu 2016 došlo ke zrušení vojenského újezdu Brdy, na jehož místě vznikla Chráněná krajinná oblast. Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků bylo nutné provést pyrotechnickou asanaci území a odstranit běžnou dostupnost munice na povrchu. Asanaci prováděli čtyři desítky příslušníků Odřadu pyrotechnické očisty 15. ženijního pluku. Denně prošli 15 až 20 hektarů v závislosti na terénu, četnosti nálezů nebo počasí. Na některých místech museli prohledávat prostor až do 30 centimetrové hloubky.


Pro provedení očisty využili metodu povrchového sběru munice, kdy v rojnicích za odborného dohledu pyrotechnika systematicky prováděli vizuální kontrolu povrchu terénu. Ve vytipovaných prostorech, zejména na střelnicích a dopadových plochách, prováděli takzvaný hloubkový pyrotechnický průzkum, při němž využívali detektory kovů.


„Pyrotechnik má k sobě pomocníka, který funguje jako odkrývač detekovaného předmětu. V mnoha případech to byl kus drátu, podkova či plechovka, kterých zde zůstaly po vojácích nepočítaně, ale také nevybuchlá munice, které bylo nalezeno 9 848 kusů,“ vysvětluje jeden z pyrotechniků a dodává: „Z velké části jsme nalézali munici z doby poválečné, kterou používaly armády bývalé Varšavské smlouvy. Nejběžněji se jednalo o dělostřeleckou, raketovou a tankovou munici, ale byla nalezena i německá munice z 2. světové války.“


Nalezená munice byla předávána pyrotechnikům Vojenské policie, kteří prováděli její odvoz a následné zničení na trhací jámě. Munice, která je nalezena ve stavu, kdy s ní nelze v žádném případě manipulovat (laik nemůže poznat, je-li munice bezpečná či nebezpečná – a tedy zda-li nemůže dojít k nežádoucímu výbuchu) je likvidována přímo na místě. Bezpečnostní vzdálenost při ničení takové munice je 1000 metrů. To je vzdálenost, která musí být dodržena, aby se předešlo zasažení střepinami nebo odlétávajícím kamením, hlínou apod. Proto by návštěvníci CHKO měli ve vlastním zájmu respektovat cedule se zákazem vstupu, aby předešli ohrožení svého zdraví a života. Občas se v prostoru probíhajících prací vyskytli návštěvníci CHKO, kteří nerespektovali značení Zákazu vstupu z důvodu probíhajícího pyrotechnického průzkumu, čímž narušovali práce pyrotechniků.

Cílové dopadové plochy a neprůchodný terén


V CHKO Brdy jsou ovšem i nadále lokality, kde nebylo možné pyrotechnický průzkum provést. Jedná se například o dopadové plochy, do kterých bylo třeba vzhledem k vysokému výskytu nevybuchlé munice či jiných muničních elementů trvale zakázat vstup. Jedná se o Posádkové cvičiště Jince a ochranné pásmo posádkového cvičiště Jince, cílové dopadové plochy Jordán a Tok, prostor bývalé pěchotní střelnice Kolvín, prostory Padrťských rybníků a oblast Přední a Zadní Bahna. Také mimo tyto prostory se v oblasti nachází další těžko přístupné plochy, jako například skály, vodní plochy a močály, které nebylo možné vyčistit kvůli ztížené přístupnosti.