Do projektu se zapojilo všech sedm příbramských základních škol a velká část místních sportovních klubů.

„Od druhého pololetí půjdeme do prvních tříd, kdy do hodin tělocviku začnou chodit licencovaní trenéři jednotlivých sportů, jako je fotbal, hokej, házená, kickbox a další a budou se po měsíci střídat a pomáhat učitelům tělocviku,“ řekla radní Renáta Vesecká, která je sama aktivní sportovkyní. Podle jejích slov byl první stupeň zvolený proto, že do devíti let se u dětí právě formuje láska k sportu. „Tam to musíme uchopit,“ dodala Vesecká.

Projekt Trenéři do škol uvedl k životu trenér Antonín Barák. Příbram bude po Praze prvním městem, kde budou do hodin tělesné výchovy u dětí prvního stupně chodit profesionální trenéři.

„Naším cílem je naučit děti sportovat. Mnohé se již v tomto útlém věku profilují v jednom sportu, kterému se věnují ve svém volném čase, ale to není pro jejich tělesný rozvoj dobré. Cílem projektu Trenéři do škol tedy je přivést děti ke sportovní všestrannosti. To mají na starost naši profesionální trenéři, s nimiž se děti budou setkávat v hodinách tělesné výchovy,“ přiblížil iniciativu Antonín Barák.

Aktuálně se dětem budou věnovat trenéři házené, volejbalu, florbalu, hokeje, fotbalu, juda, gymnastiky, kickboxu a amerického fotbalu. Zájem sportovních klubů je podle skupiny Sport 2030 velký, takže v dalších ročnících se bude nabídka dále rozšiřovat.