„Ověřením znalostí ze správního řízení vyhověla pouze magistra Novotná-Kuzmová a bakalářka Šárka Větrovská. Po celkovém zhodnocení a doporučení výběrové komise, navrhla tajemnice MěÚ Ing. Bc. Jarmila Nováková radě města jmenovat do funkce paní Kuzmovou. Rada toto doporučení na svém posledním zasedání schválila," řekl starosta Pavel Pikrt.

Paní Novotná-Kuzmová má s prací na úřadě bohaté zkušenosti, kdy ještě minulý rok vedla Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. V březnu loňského roku však po 18 letech odešla na vlastní žádost. „Věřím, že právě ona bude osobou na správném místě. Současné bych chtěl také poděkovat za odvedenou práci odstoupivší Mgr. Novákové a zároveň ji přeji, aby se jí dařilo v pracovním i osobním životě," uzavřel starosta.