„Jedná se o ty rodiny, které mají problém například s hospodařením s penězi, v komunikaci s úřady, pravidelnou docházkou s dětmi ke specialistům řešící různé specifické poruchy a hendikepy a podobně," říká Mgr. Robert Dikan, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Tato služba tedy přinese intenzivní podporu, pravidelné provázení a aktivní pomoc rodinám, které nedokážou (např. z důvodu závislosti na návykových látkách, nízké sociální kompetenci apod.) vlastními silami překonat často dlouhodobou krizovou situaci, a v níž je ohrožen zdravý vývoj dětí. Tato služba by měla intervenovat zejména tam, kde mají problémy rodiče sami se sebou, s dětmi, s okolím, případně může hrozit omezení rodičovských práv a umístění dětí do institucionální péče, které je velmi nákladné a požadovaný výchovný efekt nepřináší.

„Výsledkem spolupráce OSPOD a Farní charity Příbram by měla být nejen ochrana zájmů dětí, ale právě také ochrana jejich blízkého okolí, včetně prevence budoucích sociálních a ekonomických problémů, jejichž současné řešení je přes vynaložené úsilí a prostředky neefektivní," vysvětluje starosta Ing. Pavel Pikrt.

Farní charita Příbram bude poskytovat službu formou terénní nebo ambulantní péče, tzn. pracovník charity z podnětu OSPOD do rodiny dochází nebo rodina navštěvuje kontaktní místo charity a zde je zajištěna nebo koordinována sociální práce.

Tato specifická sociální služba ve formě intenzivního provázení rodičů v našem regionu zatím neexistovala, ačkoli její potřeba je vnímána, právě na současné poměry a vývoj, již delší dobu.

„Jsme proto rádi za vstřícnou reakci Farní charity Příbram, která nejen na naše potřeby a oslovení reagovala, ale zajistila také potřebnou registraci a financování služby z prostředků kraje," uzavírá Dikan. Ondřej Šlechtický, mluvčí radnice