Na rodném domě Jana Drdy je umístěna pamětní deska připomínající tohoto významného autora. Její slavnostní odhalení bylo několikrát naplánováno a několikrát s ohledem na aktuální situaci posunuto. Nakonec na něj konečně došlo na sklonku minulého pracovního týdne.

Odhalení pamětní desky spisovateli a příbramskému rodákovi Janu Drdovi.Zdroj: Eva Švehlová

„Desku jsme ve velmi komorním uskupení odhalili a Příbramané si ji tak budou moci prohlédnout při svých procházkách,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Novinář Jan Drda
Jan Drda se narodil 4. dubna 1915 v nynější Žižkově ulici ve velmi chudé rodině. Maminka mu záhy zemřela, otec zmizel neznámo kam. Vychovávali ho střídavě prarodiče, nějaký čas prožil i v sirotčinci. Byl to skoro zázrak, že se mu nakonec podařilo absolvovat příbramskou reálku a dokonce se zapsat ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Protloukal se všelijak, nakonec však z ekonomických důvodů studia zanechal. Krátce pracoval v kulturní rubrice Lidových novin pod vedením Karla Čapka. Novinářem byl po celou válku, psal hlavně fejetony. Začal však psát i romány, povídky a hlavně pohádky. Po válce s nadějí na slibovaný lepší život vstoupil do KSČ.

Zdroj: Městský úřad Příbram