Radní v Sedlčanech odsouhlasili roční platbu za domácnost, která činí 2000 korun. Sedlčanští ale mají možnost zaplatit si čtvrtletní známku za 550 korun nebo jednorázovou za 80 korun.
„V případě, že by v domácnosti žil jeden člověk, který potřebuje vyvézt popelnici jednou za měsíc, stačí zaplatit jednorázově,“ vysvětlila pracovnice Technických služeb Sedlčany Barbora Jatiová.
V Dobříši by zas každé číslo popisné mělo mít svou nádobu na odpad a lidé si mohou zaplatit týdenní známku na svoz za 2000 korun, čtrnáctidenní za 1400 korun a sezonní za 1900 korun. „Pokud někomu vznikne nadbytečný odpad, může ho odvézt do sběrného dvora Dokasu,“ řekla zaměstnankyně Městského úřadu Dobříš Kateřina Klejnová. V areálu sběrného dvora je vyvěšený ceník, který podle množství a druhu odpadu určuje výši poplatku.
„Ceník mimo jiné zahrnuje výhodu pro občany Dobříše, kteří sem mohou přivézt nebezpečný odpad a druhotné suroviny zdarma,“ informoval jednatel Dokasu Jiří Krotil.
Cena za odvoz odpadu v Příbrami činí 480 korun na každého obyvatele domácnosti. Částka se od minulého roku nezměnila. Městu se totiž podařilo prodloužit smlouvu se společností, která má svoz, třídění a likvidaci na starosti. Navíc si někteří Příbramáci mohou zažádat o prominutí poplatku. Rada města se těmito žádostmi nedávno zabývala. Celkem jich bylo od prosince 2007 předloženo 73.
Rada schválila prominutí poplatku v případech, pokud občan dlouhodobě žije v zahraničí, pokud je občan dlouhodobě hospitalizován ve zdravotnickém, sociálním či jiném zařízení, jestliže žije v Příbrami, ale nebydlí na adrese trvalého pobytu. A zároveň když poplatek za svoz komunálního odpadu platí tam, kde ho vytváří.