„Názory některých občanů, že sběrná síť je už teď dostatečná a že to byly zbytečné investice, se ukázaly jako nepravdivé. Zdali to mělo smysl či ne se nemohlo projevit v roce 2008, protože většina nádob byla rozmístěna až ke konci roku. Letošní výsledky ale mluví za vše,“ zdůraznil Daniel Kolář, který má v Sedlčanských technických službách oblast odpadů na starosti.

Zatímco vloni bylo za devět měsíců vytříděno 136 tun starého papíru, letos to bylo za stejné období 229 tun. Množství vytříděného papíru tak vzrostlo téměř o 93 tun, respektive o bezmála sedmdesát procent. Na konci září občané regionu vytřídili o 33 tun papíru více než za celý loňský rok.

„Na konci roku tak lze očekávat váhu vyseparovaného papíru kolem 280 tun. I přesto jsou na Sedlčansku stále mezery nejen ve vytříďování papíru. Proto na toto posílení nádob bude navazovat další projekt, kterým by se podle předpokladů mělo opět zvýšit množství vytříděného materiálu,“ doplnil Daniel Kolář.

Karel Souček