Podle nich rozebírání hald pro využití na kámen bude trvat desítky let a ponese s sebou zvýšený provoz nákladní dopravy, pravděpodobně i hluk a prašnost. To vše v blízkosti zástavby rodinných domů.

„Více jak 30 let tyto odvaly po těžbě uranu zůstávají beze změn, porůstají náletovými dřevinami a dokonce se na nich uchytily i chráněné druhy rostlin. Lidé z bezprostřední blízkosti těchto hald zde staví nové rodinné domy, celá jedna generace již nepamatuje jinou krajinu,“ řekl krajský zastupitel a starosta Petrovic u Sedlčan Petr Štěpánek.

Část odvalů by se nyní mělo zpracovávat na kamenivo pro dopravní stavby. Ovšem statní podnik Diamo nemá jinou možnost, než likvidaci ekologické zátěže na Příbramsku v podobě odvalů řešit. „To nám ukládá zákon, současný stav nikdy nebyl brán jako konečný a my se ze zákona s následky důlní činnosti na Příbramsku musíme vypořádat,“ připomněl ředitel příbramské pobočky Zbyněk Skála.