K tomu, aby zmizela překážka v trase budoucí dálnice, jich je plánováno zhruba sedm desítek. Během nich je provoz ze silnice I/4 odkláněn přes Milín; vždy zhruba na půl hodiny. Část vrchu Běleč je nutné odtěžit, aby nynější silnici první třídy, která zde vede v úzkém zářezu, bylo možno přístavbou dalšího jízdního pásu rozšířit na budoucí dálnici. Celkem má z Bělče "zmizet" zhruba 43 tisíc kubických metrů horniny. Ta se ale neodváží daleko: materiál zůstává na stavbě D4, kde je dále využíván v rámci terénních úprav.

V rámci příprav na odtěžení masivu bylo nutno nejprve odvézt nesoudržný materiál, s nímž původní geologický průzkum ve svahu nepočítal: množství sypké zeminy promísené s balvany. Stavebníci také vytvořili žlab zachycující dešťovou vodu přitékající z okolního terénu, aby ji bylo možno odvádět mimo zářez. I jednotlivé odstřely jsou vždy pečlivě připravovány. Každému z nich předchází odborné zhodnocení geologické situace, podle něhož střelmistři určují potřebné množství trhaviny. Neodlamují se ale celé bloky. Exploze skálu rozruší, načež si už s jejím odtěžením poradí bagr. Používají se speciální ochranné rohože, které brání tomu, aby se uvolněné kamení rozletělo do okolí. Kvůli bezpečnosti je také postupně zajišťován nově vznikající svah v zářezu, připomněla za sdružení Via Salis Daniela Pedret.

Dostavbu dálnice zajišťuje Via Salis, skládající se z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Ty mají i své české součásti, jež zajišťují vlastní práce. Podle smlouvy se státem staví sdružení dálnici jako takzvaný PPP (Public-private Partnership) projekt, přičemž se u 32 kilometrů trasy mezi Příbramí a Pískem stará kompletně o vše: o detailní projektování, o financování i stavbu; po 25 let bude zajišťovat i provoz a údržbu. K tomu si ještě přibírá modernizaci a údržbu na 16 již postavených kilometrech v navazujících úsecích. Stavba, která byla zahájena loni v červnu, má být hotova za dva roky: v prosinci 2024. Teprve po zahájení provozu začne stát dálnici postupně splácet. I když jde o "soukromý" projekt, řidiči se nemusí obávat, že by vedle standardních a celorepublikově platných dálničních poplatků museli za používání této části dálnice hradit ještě něco navíc. Cosi třeba jako mýtnice známé z ciziny se zde neobjeví – a nepřijde ani elektronické vyúčtování ujetých kilometrů.