Rozšířením působnosti nové vyhlášky omezující odpalovaní ohňostrojů, rachejtlí a další zábavní pyrotechniky se zastupitelé zabývali na posledním zasedání. Obsahem dokumentu je plošný zákaz se stanovenými výjimkami.

„Loni zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku, která stanovila místa, kde není možné používat zábavní pyrotechniku. Nyní je tento zákaz platný na území celého města s tím, že jsou stanoveny dny, kdy platí výjimky,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka (ANO) a připomněl, že k tomuto kroku přistoupilo vedení města na základě četných požadavků od občanů.

Schválení nové vyhlášky uvítala i opozice. „Jsem rád, že jsme se dopracovali k návrhu, který jsme předkládali už loni v prosinci,“ konstatoval zastupitel za Šanci pro Příbram Vladimír Král.

Používání zábavní pyrotechniky bude na území města povoleno pouze v následujících dnech: 1. ledna, 30. dubna, 5. a 31. prosince. „Jelikož je v uvedené výjimce počítáno s akcemi v době adventu, bude tato vyhláška každoročně aktualizována,“ doplnila mluvčí města Eva Švehlová s tím, že vyhláška začne platit po uplynutí patnáctidenní lhůty vyvěšení na úřední desce.

Pro letošní rok jsou do vyhlášky zařazeny ještě 27. listopad a 4. prosinec. „Dne 27. listopadu bude letos zahájen advent a 4. prosince se uskuteční akce Čertovský Novák,“ vysvětlila zastupitelům na pondělním zasedání velitelka městské policie Jaroslava Vodičková.

Zákaz se dosud týkal jen některých lokalit města. Vztahoval se na všechna příbramská náměstí, Dvořákovo nábřeží, prostor mezi ním a Rynečkem, prostor u bývalé Mototechny, kde je nyní bar, a vnitroblok křížových domů Cíl. Platil také ve vzdálenosti sto metrů od škol, sociálních nebo zdravotnických zařízení a hřbitovů.

Lokality, jako jsou sídliště na Drkolnově nebo okolí Čertova pahorku, mezi těmito lokalitami zahrnuty nebyly. Právě tam přitom žije velké množství majitelů psů. Veřejnost i část zastupitelů tehdy namítala, že zákazem by se problém s hlukem z pyrotechniky nevyřešil, pouze přesunul jinam.