Kótu 718 v Brdech, kde by mohl stát americký radar, lemuje už několik týdnů žiletkový plot. Lidé kritizují armádu, že se o plot může zraňovat zvěř. Ministerstvo obrany tvrdí, že pobyt aktivistů Greenpeace na kótě vyplašil lesní zvěř ze širokého okolí, přesto se proti zraňování zvěře připravuje opatření.
„Častý hluk a nedávný pobyt aktivistů Greenpeace na kótě 718 podle našich zjištění zvěr v okolí lokality vyplašil a její výskyt je minimální. V důsledku vybudovaného žiletkového oplocení dosud nebyl zjištěn žádný úhyn ani zranění zvěře,“ sdělil Deníku Jan Pejšek z ministerstva obrany s tím, že přesto bylo z preventivních důvodů rozhodnuto o instalaci opatření proti průniku a možnému zranění zvěře o žiletkové oplocení.
V okolí žiletkového oplocení v délce asi tři kilometry byla do větví stromů instalována optické zradidla, která dokáží po nějaký čas zvěř vyplašit. „Současně bylo rozhodnuto vybudovat kolem oplocení ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR elektrický ohradník. S jeho instalací se začne v nejbližších dnech. Náklady na jeho pořízení dosáhly zhruba 50 tisíc korun,“ upřesnil Pejšek.
Elektrický ohradník se běžně používá na pastvinách, aby domácí zvířata udržel ve vymezeném prostoru. V drátu ohradníku je vysoké napětí, ale velmi slabý proud. V případě, že se zvíře dotkne vodiče, zasáhne ho výboj, který mu neublíží, ale odradí ho od překonání této překážky.
Ohradník nebude v okolí kóty trvale. Jakmile pomine potřeba oplocení, bude odstraněn i ohradník, který může být následně použit k jiným hospodářským účelům, například při pastvě skotu jinde na území vojenského újezdu.
Žiletkový plot kritizovali myslivci, ale i přírodovědci. Milan Kubů, jednatel příbramského mysliveckého sdružení považuje takové opatření za velice drastické vůči lesní zvěři. Zoolog Ondřej Sedláček dokonce před časem sdělil Deníku, že žiletkový plot představuje nebezpečí pro zvěř a sám tehdy doporučil zabezpečit ženijní zátaras elektrickým ohradníkem.
„Lze se s úspěchem domnívat, že měsíční pobyt Greenpeace spojený s pohybem množství osob, organizováním koncertů a budováním tábořiště vyhnal i nejotužilejší zvěř. Co se týče zátarasu, takzvané concertiny, jedná se o blýskavý předmět, vnímatelný zvířecím čichem. Navíc se v jeho okolí pohybují hlídky se psy. Pravděpodobnost, že by za těchto podmínek zvěř usilovala o průnik na kótu 718 je mizivá,“ konstatoval před časem Andrej Čírtek, mluvčí ministerstva obrany.