Měla stejného majitele jako protější budova s číslem 7, budova, kde nyní sídlí redakce Příbramského deníku.

Cukrář Josef Klán měl patrový dům čp. 7 s obchodem, cukrářstvím na severní straně ulice (dnes jsou tam oděvy). Přestavba domu č. 147 v Pražské ulici mezi roky 1939 a 1941 architektem Bělkou.

Nutno přihlédnout k vývoji politické situace v našem státě v roce 1938 a změně plochy našeho území odtržením okrajových částí o více než třetinu, okolními státy Německem, Polskem a Maďarskem. A také k následnému vzniku 2. republiky a konečnému řešením – obsazení zbývajícího území Čech a Moravy německou armádou, jeho začlenění do Německé říše 15. března 1939, jako její Protektorát Čechy a Morava.

Tyto události přivedly Josefa Klána k rozhodnutí o investici úspor do nemovitosti, předvídajíce ztrátu hodnoty peněz. Rozhodl se velkoryse pro koupi protějšího jednopatrového domu na jižní straně ulice, jeho zbourání a na jeho místě postavení nového domu, přirozeně objemnějšího a moderního.

Inspirací Josefu Klánovi bylo zbourání jednopatrového domu čp. 148 v létech 1936 – 1938 a na jeho místě výstavba dvoupatrového funkcionalistického domu se sedlovou střechou.

Výstavbu nového domu čp. 147 zadal cukrář Josef Klán stavební firmě architekta Františka Bělky. Ten vypracoval projekt moderního funkcionalistického třípatrového domu s rovnou střechou, přízemím pro obchody a průchozí Klánovou pasáží v půdorysu Y a byty ve třech patrech, výstavbu firma realizovala v letech 1939 – 1941.

Obchody v přízemí z pohledu z Pražské ulice, zleva: Likérka Tichota (dnes telefony a potraviny), pasáž (dnes potraviny), hračkářství (po r. 1950 gramodesky), pasáž a vpravo od r. 1960 – 1990 mléčná jídelna, propojena do vedlejšího domu čp. 148, se vstupem zaskleným pasážovým průchodem (1942-1952 s prodejnou Rupa čokoláda), dnes obchod s čokoládou.

(Josef Podlaha)