Cílem revitalizace tohoto území bylo přetvoření nevyužitého prostoru bývalé zahrádkářské kolonie s nefunkčním rybníkem v centru města na odpočinkový park vhodný k relaxaci. Jde o jakýsi protiklad areálu Nového rybníku, který je zaměřen spíše na aktivní trávení času.

Opravy ulice Prokopská v Příbrami výrazně postoupily.
Rekonstrukce Prokopské ulice se prodraží o několik set tisíc korun

Projekt byl rozdělený do dvou etap. První byla dokončena ještě loni na podzim, kdy proběhly odbahňovaní práce, opravy hráze, přítokové a odtokové části rybníka. Finální přeměna místa probíhá v tuto chvíli. Téměř hotové jsou i obě parkoviště ulici Milínská a Březnická, která jsou součástí projektu.

Studie obnovy Čekalíkovského rybníka v Příbrami.Studie obnovy Čekalíkovského rybníka v Příbrami.Zdroj: město Příbram

„Nacházíme ve fázi parkových úprav, kdy se pracuje na jednotlivých cestách v okolí vodní plochy, usazuje se jednotlivý mobiliář. Na řadu brzy přijde osazení informačních tabulí a finální výsadba,“ upřesnil starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Socha z Itálie

Úplně hotovo by mělo být ke konci dubna. Nově vzniklý park bude poté věnován partnerství města Příbram s italskou provincií Valle di Ledro. „Do Itálie jsem už psal zvací dopis. Lederští pro nás mají připravenou sochu a společně s jejím odhalením otevřeme celý areál veřejnosti. Události se zúčastní také zástupci všech dalších partnerských obcí a měst,“ upřesnil Konvalinka s tím, že termín otevření bude upřesněn.

Součástí parku bude dřevěné molo k posezení u vodní plochy, dále pak altánek či skluzavka z nerezového materiálu, která bude největší svého typu v Příbrami. Nová odpočinková zóna rovněž nabídne prostory k pořádání různých kulturních událostí, jako jsou koncerty a veřejná setkání.

Ze slavnostního otevření zrekonstruovaného Komenského náměstí v Dobříši.
Nové Komenského náměstí v Dobříši opět slouží lidem. Nabídne trhy i koncerty

Projekt začal na jaře 2021 a celkové náklady vyjdou město Příbram na zhruba 30 milionů korun. Z toho na odbahnění bylo potřeba vynaložit kolem 6 milionů korun, část ve výší 1,4 milionů korun pomůže uhradit přiznaná dotace z Operačního programu Životní prostředí. „Při odbahňováních pracích se v rybníku našlo ohromné množství odpadu. Bylo tak nutné odtěžit mnoho kubíků černé skládky. Zde tedy vznikl poměrně velký náklad, který souvisel právě s první etapou. Na té druhé žádné vícepráce neevidujeme,“ uzavřel Konvalinka.