„Stávající vodovod a vedení splaškové kanalizace byly vybudovány v první polovině 20. století a jejich stav už je nevyhovující“, vysvětluje nezbytnost prováděných úprav Blanka Marvanová z Vodohospodářské Společnosti Dobříš. „Vzhledem k umístění stavby v centru města a komplikovanému uložení sítí ostatních správců musí práce na obnově probíhat s maximální opatrností,“ dodává.


Rekonstrukce bude trvat až do 20. prosince, kdy by měly být veškeré práce dokončeny. Následně začnou v roce 2018 práce na revitalizaci Mírového náměstí, včetně provedení nových povrchů.