On-line přenos se mohl uskutečnit díky pečlivé přípravě, která začala legislativou, pokračovala nákupem nezbytného technického vybavení a končila technickým zajištěním samotného přenosu a jeho administrace. Poděkování za kvalitní zajištění přenosu patří zejména pracovníkům Odboru vnitřních věcí za přípravu legislativy k on-line přenosu, kteří zajistili, aby vše bylo v souladu se zákonem, dále pracovníkům Odboru informačních technologií za technickou přípravu a firmě Internet PB za technickou realizaci přenosu na serveru YouTube.

Bude platit i do budoucna, že těsně před zasedáním zastupitelstva města zveřejníme na stránkách Městského úřadu Příbram na adrese www.pribram.eu odkaz na server YouTube, kde přenos poběží. On-line přenos sledovalo po oba dny vždy přes 100 diváků, v průměru to bylo kolem 130 – 140. V jeden okamžik jsme zaznamenali na serveru YouTube kolem 180 odběratelů vysílání. Dá se také předpokládat, že u jednoho monitoru mohlo přenos sledovat více lidí.

Je zajímavé, že divácký zájem neopadal v průběhu vysílání, držel se na konstantních hodnotách (kolem 100) a to i přes pokročilou večerní a noční dobu. To svědčí o tom, že jednání zastupitelstva občany zajímalo a pokud vše mohou sledovat z pohodlí svých domovů, na čase jim tak moc nezáleží. Současně byl zprovozněn i moderovaný chat, kde se mohli lidé vyjadřovat k probíhajícímu vysílání a zastupitelstvu. Tam tolik aktivních přispěvovatelů nebylo, nejspíše proto, že k účasti na diskusi je nutné mít zřízen vlastní Google PLUS účet a ne všichni diváci jej mohli mít.

Do budoucna se budeme zamýšlet nad dalšími vylepšeními, jako například funkcí obrazu v obraze (PiP), který by umožnil do celkového záběru vložit obrazovku - jak kdo hlasoval apod. Záznam zasedání prozatím nebude na stránkách města uchováván v záznamu, protože je třeba dodržet Zákon o ochraně osobních údajů. Na možnosti zveřejňování záznamu a dalších dokumentů, tak, aby vše bylo v souladu s ochranou osobních údajů, se pracuje. Přenos splnil a bude i nadále plnit základní ideje – otevřít radnici a věci veřejné více občanům.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí